Wioska pod Skałą w Szkole Podstawowej w Bolęcinie

Bolęcin

12.10.2016

Zespół „Wioski pod Skałą” w Bolęcinie przy współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie przeprowadził cykl zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Bolęcinie, w ramach II edycji Festiwalu Skałki Triasowej , w których uczestniczyło ponad 100 dzieci.
Zajęcia odbyły się w mobilnym stanowisku paleontologiczno-geologicznym. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak wyglądało życie przed milionami lat, jak zmieniał się klimat, jakie stworzenia żyły na lądzie a jakie pływały w morzu. Poznały również historię unikatowej Skałki Triasowej, pomnika przyrody nieożywionej znajdującego się na terenie wsi Bolęcin oraz legendy i podania z nią związane.
Największe zainteresowanie wzbudziła jak zawsze kolekcja skał, skamieniałości oraz minerałów z różnych stron świata, wśród których dominują okazy skamieniałej fauny znalezione w Bolęcinie m.in. amonity, ramienionogi oraz fragmenty belemnitów czyli słynne kamienie piorunowe.
Uzupełnieniem zajęć były warsztaty malowania gipsowych skamieniałości, w których uczestniczyły młodsze dzieci.
Zajęcia przygotował i przeprowadził Zespół Wioski pod Skałą w Bolęcinie : Agnieszka Mendela – opracowanie merytoryczne i prowadzenie zajęć, Danuta Rożnawska – współpraca dydaktyczna, Marian Witek – organizacja stanowiska paleontologiczno- geologicznego.
Zdjęcia wykonali : Danuta Rożnawska, Marian Witek

dsc07013dsc07005dsc0700314600600_1224790787592864_1742202599_o14599784_1224608004277809_277144323_odsc07014dsc07020dsc07022dsc0704714536853_1224798410925435_109177790_o